15 października 2018

Łk 11,29–32

„Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”. 

Mądrzy nie lekceważą sług, bo widzą stojącego za nimi pana. Mądrzy nie lekceważą lobbystów świata, bo przeczuwają obecność Szatana. Mądrzy nie lekceważą kapłana, bo widzą Boga, który go przysyła. Ale by tak myśleć, nieodzownie potrzebna jest mądrość.

#Zawinionym nieszczęściem jest nierozeznanie, z kim się ma do czynienia. 

ks. Rafał Buchinger