Wydrukuj tę stronę

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA


Zbawczy plan Boga, ks. Tomasz Jelonek
O planie Boga i jego realizacji mówi konstytucja soborowa Dei verbum. Niezwykle ważnym jej stwierdzeniem jest to, że plan Boży urzeczywistnia się przez słowa i czyny ze sobą ściśle powiązane. To nas poucza, czego mamy szukać w Piśmie Świętym. więcej

Pieśń wdzięczności Bogu za Serce Syna, ks. Edward Staniek
Jan Ewangelista, który był świadkiem otwarcia boku swojego Mistrza, zanotował w Ewangelii, że wypłynęły z tego boku krew i woda. W języku Jana są to dwa terminy, które określają sakrament chrztu i sakrament Eucharystii. Pierwszy jest więcej