Wydrukuj tę stronę

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO


  Dzień odpowiedzialności za dary, ks. Janusz Mastalski
Przeżywamy dziś uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jest to dzień otrzymywania darów, dzień obdarowania przede wszystkim odpowiedzialnością za dary Ducha Świętego. O tej odpowiedzialności po otrzymaniu sakramentu bierzmowania tak więcej

Radość w Duchu Świętym, ks. Bogdan Zbroja
Radość przenika wspólnotę Kościoła z powodu obecności Jezusa. Jezus Chrystus jest w swoim Kościele! On jest z nami aż do skończenia świata – jak to sam powiedział (por. Mt 28,20). On stanowi centrum i serce naszego życia – nasze więcej

Dwa opisy zesłania Ducha Świętego, ks. Tomasz Jelonek
Uroczystość, którą dziś obchodzimy, nazywamy Pięćdziesiątnicą, w dniu dzisiejszym mija bowiem pięćdziesiąt dni od Wielkiej Nocy, która jest świętem paschalnym. Korzenie obu świąt znajdują się w liturgii starotestamentalnej. Żydzi obchodzili bowiem więcej

Środowisko Bożego życia, ks. Edward Staniek
Kościół jest środowiskiem życia Bożego. Podobnie jak ostatnie pokolenia, biorąc do ręki – w sposób nieodpowiedzialny – chemię, atom czy ludzkie geny, doprowadziły do zachwiania równowagi środowiskowej, co przyczyni się do naszej apokalipsy, tak i siły zła więcej